Forventninger

 
EIF Løb er en forening, hvor medlemmer, trænere og bestyrelse har valgt at bruge en del af deres fritid på aktiviteter.
Derfor skal der være plads til alle, og plads til at alle på hver deres måde, kan dyrke deres interesse både sportsligt og socialt.
 
Vi har derfor opsat nogle forventninger om den enkeltes deltagelse i foreningens aktiviteter.
 

Forventninger til medlemmer

  • Kommer til tiden og udviser forståelse for hinanden
  • Respekterer trænernes undervisning

Forventninger til trænere

  • Er engagerede og motiverende, og at de møder løberne på det niveau, de er på.
  • Kommer og er klar til tiden og har planlagt løbets forløb mht. rute, tid og evt. aktiviteter.
  • Taler med bestyrelsen, hvis der evt. opstår problemer, så de kan løses hen ad vejen

Forventninger til bestyrelsen

  • Være loyal over for foreningen
  • Gøre sit bedste for alles bedste
  • Møde op og deltage til udvalgsmøder
  • Bidrage i udvalgsarbejdet med det man kan

Vil du være træner?

Det er meget givende at være løbetræner og se folk udvikle deres løb.
Vi bestræber os på at finde gode trænerkurser af forskellig art, og nye trænere vil blive hjulpet på vej af ”gamle”.
 
Har du lyst til at være træner for et løbehold, kan du henvende dig til en af trænerne eller til et medlem af bestyrelsen.
 
EIF Løb   |   Skolevej 7   |   5631 Ebberup   |   lob@ebberup-if.dk